იხილეთ 18 თებერვალი - 19 მარტი სტატისტიკა:

statistic

ვიზიტორების ასაკის და სქესის მიხედვით:

Analityc-age

ვიზიტორები ქვეყნების მიხედვით (TOP 10):

Analityg-geo