დაბრენდვა 375x1080
 • ერთი თვე: 1500 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif
პოზიცია A 1100x135
 • ერთი თვე: 1200 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif, swf
პოზიცია B 728x90
 • ერთი თვე: 500 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif, swf
პოზიცია C 728x90
 • ერთი თვე: 500 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif, swf
პოზიცია D 728x90
 • ერთი თვე: 500 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif, swf
პოზიცია E 728x90
 • ერთი თვე: 500 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif, swf
პოზიცია F 728x90
 • ერთი თვე: 500 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif, swf
პოზიცია G 728x90
 • ერთი თვე: 500 ლარი
 • ბანერის ფორმატი:jpg, png, gif, swf
პოზიცია H 300x...
 • ერთი თვე: 800 ლარი
 • ბანერის ფორმატი:jpg, png, gif, swf
პოზიცია I 300x...
 • ერთი თვე: 800 ლარი
 • ბანერის ფორმატი:1,250 ლარი
პოზიცია J 300x...
 • ერთი თვე: 800 ლარი
 • ბანერის ფორმატი:jpg, png, gif, swf
პოზიცია K 300x...
 • ერთი თვე: 500 ლარი
 • ბანერის ფორმატი:jpg, png, gif, swf
პოზიცია L 300x...
 • ერთი თვე: 500 ლარი
 • ბანერის ფორმატი:jpg, png, gif, swf
დაბრენდვა 375x1080
 • ერთი თვე: 1500 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif
პოზიცია A 728x90 / 800x100
 • ერთი თვე: 1200 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif, swf
პოზიცია M 728x90
 • ერთი თვე: 1200 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif, swf
პოზიცია N 728x90
 • ერთი თვე: 1200 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif, swf
პოზიცია O 728x90
 • ერთი თვე: 1200 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif, swf
პოზიცია G 728x90
 • ერთი თვე: 500 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif, swf
პოზიცია H 300x...
 • ერთი თვე: 800 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif, swf
პოზიცია I 300x...
 • ერთი თვე: 800 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif, swf
პოზიცია J 300x...
 • ერთი თვე: 800 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif, swf
პოზიცია K 300x...
 • ერთი თვე: 500 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif, swf
პოზიცია L 300x...
 • ერთი თვე: 500 ლარი
 • ბანერის ფორმატი: jpg, png, gif, swf